News

Notice

No. Subject Writer Date View
24   [숙명인문학연구소] KCI 등재후보지 『횡단인문학』 제11호 원고 모집(기간 연장 ~5/23)

2022-05-20

관리자  |  2022-05-20  |  조회수 : 22

  관리자   2022-05-20   22  
23   2022년 KCI 등재후보지 『횡단인문학』 제11호 원고 모집 (~4/30 모집 마감)

2022-04-15

관리자  |  2022-04-15  |  조회수 : 85

  관리자   2022-04-15   85  
22   2021년 혐오사회, 공감인문학 독후감 공모전

2021-06-10

관리자  |  2021-06-10  |  조회수 : 355

  관리자   2021-06-10   355  
21   2020년 4행시 공모전

2020-10-20

관리자  |  2020-10-20  |  조회수 : 261

  관리자   2020-10-20   261  
20   2020년 [횡단인문학] 제5호(1월) 원고 모집

2019-12-01

관리자  |  2019-12-01  |  조회수 : 355

  관리자   2019-12-01   355  
19   2019년 열네 번째 인문주간 수강생 모집

2019-10-20

관리자  |  2019-10-20  |  조회수 : 271

  관리자   2019-10-20   271  
18   2019년 아동인문캠프 참가자 모집

2019-07-10

관리자  |  2019-07-10  |  조회수 : 251

  관리자   2019-07-10   251  
17   2019년 '실버세대'를 위한 역사인문강좌 2차 수강생 모집

2019-04-05

관리자  |  2019-04-05  |  조회수 : 314

  관리자   2019-04-05   314  
16   2019년 용산 여성인물 스토리텔링 수강생 모집

2019-02-10

관리자  |  2019-02-10  |  조회수 : 281

  관리자   2019-02-10   281  
15   2019년 '청소년'을 위한 인문학 강좌 수강생 모집

2019-02-01

관리자  |  2019-02-01  |  조회수 : 273

  관리자   2019-02-01   273